Център за професионално обучение

-Професионална компетентност

17 Декември 2015г.

Карта на водача / Професионална компетентност

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Тази карта е задължителна за всички водачи на територията на Европейския съюз, които управляват МПС от кат. С1; С1+Е; С; С+Е; D1; D1+E; D; D+E, както и тези, които извършват обществен превоз или превоз за собствена сметка.

ОБУЧЕНИЕ

Обучението  е Начално и Периодично и се състои от две части - теоретична и практическа.

НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ

  • На начално обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:
    С ; С+Е- след 10.09.2009г.
    D ; D+Е- след 10.09.2008г.

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

  • На периодично обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:
    С ; С+Е- преди 10.09.2009г.
    D ; D+Е- преди 10.09.2008г.

КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧ НА МПС (DRIVER QUALIFICATION CARD)

Обучението и картата, която е издадена от съответната „Регионална Дирекция-ДАИ” имат валидност 5години от датата на завършване на съответния курс. При подновяването й всички водачи подлежат на периодично обучение. След приключване на обучението, Учебния център издава Удостоверение за преминат курс. Копие на това удостоверение и заявление по образец се подават в съответната Регионална Дирекция (ДАИ – по адресна регистрация), след което изчакват изработката на самата карта.

-Професионална компетентност
Сподели

Коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg