Център за професионално обучение

Цени

Цени на таксите валидни  от 01.01.2018 г.

Разсрочено заплащане 

само за категория В  в рамките на времетраенето на курса на обучение

първа вноска при записването, но не по-малко от 100.00 лв. - това е цената за теоретичното обучение

втора вноска – преди започване на  часовете по кормуване – 200 лв. за първите 16 моточаса = 8 пъти кормуване по 2 моточаса.

трета вноска – останалите 200 лв. ,след преминаването на половината от часовете по кормуване - за останалите 16 моточаса = 8 пъти кормуване по 2 моточаса.

Категория "B": - 500 лв.

Цени

Категория "B": - 500 лв. Цената включва:

I –Теоретично обучение

- Преподаване в присъствена форма на обучение на 36 часа по модул БДП и 4 часа по модул „Общо устройство на МПС” преди обяд или вечер, според Вашето свободно време.

- Осигуряване на достъп до нашата система за теоретично дистанционно обучение за водачи на МПС, от където ще можете видите пропуснати лекции и да се обучавате от дома, работата си с компютър, мобилен телефон или таблет в удобно за Вас време- 24 часа в денонощието. Дистанционното обучение е организирано с много видеофилми и презентации, интерактивни листовки по всяка тема, приятно и достъпно за всеки.

II- Практическо обучение

- Управление на автомобил по Ваш избор 31 мото-часа по учебна програма и 1 мото-час бонус от фирмата- общо 32 мото-часа, които са организирани в 16 блока по 2 мото часа Х 90 минути (Един моточас е равен на 40 мин. кормуване и 10 мин. инструктаж. 2 моточаса по 40 мин. = 80 мин. + 10 мин. инструктаж = 90 мин.)

III- Гаранции за качество

- За всеки от проведените часове, ще се регистрира карта с Вашят маршрут, начален и краен час , както и изминато разстояние. Вашият инструктор чрез GPS система със специален софтуер ще отразява и коментира допуснатите от Вас грешки, които след кормуването ще получавате заедно с картата на посочен от Вас e-mail. Така след кормуването на спокойствие ще можете да анализирате Вашите грешки, за да не ги допускате повече. Освен това, тази система Ви дава пълна гаранция, че няма да бъдете ощетен с времето за провеждане на практическото обучение.

При желание от Ваша страна,  можем да Ви направим и видеозапис на всеки от часовете по кормуване  с модерен видео регистратор (с Ваша SD карта), който заснема както пътя пред автомобила, така и вътре в него, заедно със звук.  Така след кормуването ще можете да видите отново местата от където сте преминали и да чуете указанията на Вашият инструктор.

Тези условия са валидни за курсисти записани след 01.01.2018 г.!

Цени на изпити

Вътрешен изпит по теория: 20лв. Цената включва:

- Изготвяне и обработката на необходимите документи;

- Осигуряване на преподавател и таблет;

- Ползване на кабинет с видео наблюдение;

- Вътрешен изпит по практика: 40лв. Цената включва:

- Изготвяне и обработката на необходимите документи;

- Осигуряване на учебен автомобил;

- Осигуряване на независим преподавател;

- Осигуряване на електронна система за оценяване и видеозапис на изпита /както в ДАИ/

- Държавен изпит пред ДАИ по теория: 60 лв. Цената включва:

- Държавна такса за допускане до изпит;

- Банкови такси за превод;

- Изготвяне и обработката на необходимите документи;

- Подаване на документите в РД "Автомобилна администрация" гр. София;

- Ползване на кабинет с видео наблюдение;

- Държавен изпит пред ДАИ по практика: 70 лв. Цената включва:

- Държавна такса за допускане до изпит;

- Банкови такси за превод;

- Изготвяне и обработката на необходимите документи;

- Подаване на документите в РД "Автомобилна администрация" гр. София;

- Допълнителен час за провеждане на изпита;

Един брой допълнителен час по кормуване: 20 лв.

ЦЕНИ ЗА ОБУЧЕНИЯ КОИТО МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДЛОЖИМ В НАШИ ПАРТНЬОРСКИ ФИРМИ

КАТЕГОРИЯ С цена: 600 лв. (за гр. София)

Цени
КАТЕГОРИЯ С цена: 600 лв. (за гр. София) 
включва теория - 14 часа и кормуване 20 моточаса
Товарен автомобил, чиято максимална допустима маса надвишава 3,5т

КАТЕГОРИЯ С+Е цена: 600 лв. (за гр. София)

Цени
Водач с правоспособност за управление на МПС от категория „СЕ” има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория "С" и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.
Обучението включва теория - 4 часа и кормуване 16 моточаса.
Изисквания към кандидат водачите  -да са на възраст не по-малко от 21 години
  - да притежават свидетелство за управление от категория С  - да притежава стаж като водач на МПС от категория С не по-малко от 1 година,като времето,през което водача е бил лишен от правоспособност не се зачита за стаж  - да е завършил основно образованиеНеобходими документи за включване в курс - заявление попълнено от кандидата и съдържащо личните му данни - диплом за завършено основно или по-високо образование - един брой актуална снимка на кандидата - копие от свидетелството за управление от категория С и котролен талон - справка от МВР за наложени административни наказания по ЗДвП.
Изпити - кандидатът за водач полага два изпита пред Държавна автомобилна   инспекция (ДАИ) - теоритичен и практически.Теоритичния изпит е тестов -  (изпитни листовки), а практическия -на изпитна площадка (полигон) и на път  в населено място

КАТЕГОРИЯ В+Е цена: 600 лв. (за гр. София)

Цени
Лек и лекотоварен автомобил с ремарке - когато допустимата максимална маса на ремаркето е над 750кг. или когато надвишава масата без товар на теглещото превозно средсво.
Обучението включва теория - 0 часа и кормуване 12 моточаса
Изисквания към кандидат водачите - да са на възраст не по-малко от 18 години,да притежават свидетелство от категория В, и завършено основно образование.Необходими документи за включване в курс - заявление попълнено от кандидата и съдържащо личните му данни - диплом за завършено основно или по-високо образование - един брой актуална снимка на кандидата - копие от свидетелството за управление от категория В и контролен талон.Обучението на кандидат водачите се състои от - практическо обучение на учебен полигон и на път в населено място 12 учебни часа.Продължителност на курса - не по-малко от 6 учебни дни.Изпити - кандидатът за водач полага само практически изпит на път в населено място.

КАТЕГОРИЯ Д цена: 600 лв. (за гр. София)

Цени
Автобуси - автомобили за превоз на пътници с над 8 места без  мястото на водача.Към тази категория се отнасят и съчленените автобуси.Обучението включва теория - 6 часа и кормуване 16 моточаса.
Изисквания към кандидат водачите  -да са на възраст не по-малко от 21 години
 - да притежава свидетелство от категория С - да притежава стаж като водач на МПС от категория С не по-малко от 2 години,като времето,през което водача е бил лишен от правоспособност не се зачита за стаж- да е завършил основно образование.Обучението на кандидат водачите се състои от - теоритичен курс “Превоз на пътници” - практическо обучение на учебна площадка (полигон) и на път в населено и извън населено място.Продължителност на курса - не по-малко от 10 учебни дни.Изпити - кандидатът за водач полага два изпита пред Държавна автомобилна   инспекция (ДАИ) - теоритичен и практически.Теоритичния изпит е тестов -  (изпитни листовки), а практическия - на път  в населено място.

КАТЕГОРИЯ А цена: 600 лв. (за гр. София)

Цени
КАТЕГОРИЯ А цена: 600 лв. (за гр. София) 
включва теория - 4 часа и кормуване 12 моточаса

КАТЕГОРИЯ М цена: 100 лв.

Цени
КАТЕГОРИЯ М цена: 100 лв.
включва теория - 36 часа
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg